НДІ «Оріон» – лідер вітчизняної НВЧ-електроніки

Науково-дослідний інститут НДІ "Оріон", підприємство з державною формою власності, – сучасне підприємство, яке динамічно розвивається, в якому більше 50 років проводяться науково-технічні розробки, виготовлення і постачання НВЧ-компонентів на рівні кращих світових зразків.

Багатолітній досвід успішної роботи зі створення і постачання напівпровідникових НВЧ-компонентів на основі кремнію і арсенід-галію, які виробляються на власних технологічних базах, дозволяє НДІ "Оріон" бути вітчизняним лідером в області створення компонентної електронної бази надвисоких частот, яка забезпечує розроблення і виробництво сучасних і перспективних зразків радіоелектронної апаратури в діапазоні частот від 1 до 300 ГГц.

НДІ "Оріон", первинна назва – Інститут радіотехнічних проблем АН УРСР, був створений відповідно до спеціальної постанови уряду в 1961 р. У подальші роки Інститут радіотехнічних проблем був переведений в систему Міністерства електронної промисловості СРСР і в 1971 р. перейменований в науково-дослідний інститут "Оріон".

Унікальною особливістю НДІ «Оріон» є практично паралельний розвиток двох основних науково-технічних напрямів електроніки надвисоких частот (НВЧ) – напівпровідникова і електровакуумна техніка і технології.

Основними напрямами науково-технічній діяльності НДІ "Оріон" є:

  • Прикладні дослідження, розроблення і виробництво НВЧ-компонентів і багатофункціональних пристроїв на їх основі для сучасної і перспективної апаратури радіолокації і навігації, а також для устаткування систем зв'язку і передачі даних.

  • Прикладні дослідження, розроблення і виробництво нових напівпровідникових компонентів на основі кремнію, карбіду кремнію, арсеніду галію, фосфіду індію, нітриду галію, які виконуються в науково-технічних підрозділах НДІ "Оріон", дозволяють створювати мікрохвильові базові технології виробництва основних компонентів приймально-передавальних модулів у вигляді інтегральних схем НВЧ. Наявність таких компонентів дозволяє організувати виробництво нового покоління конкурентоздатної апаратури радіолокації і перспективних систем зв'язку, а також сприяти зростанню конкурентоспроможності вітчизняних радіотехнічних систем на світовому ринку.

В даний час в НДІ «Оріон» успішно функціонує модернізовані кремнієва і арсенід галієва технології, а також технологія виготовлення електровакуумних приладів (ЕВП). Виробнича і технологічна бази підприємства дозволяють створювати високоякісні активні і пасивні НВЧ-прилади, модулі і компоненти, а також багатофункціональні пристрої на їх основі, сукупність яких складає компонентну базу для створення радіоелектронної апаратури сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин хвиль (див. таблицю), до якої останнім часом у всьому світі спостерігається підвищений інтерес. Радіотехнічні системи міліметрового діапазону дозволяють забезпечити недоступні в інших ділянках спектру електромагнітних хвиль інформативність і перешкодостійкість при одночасній мінімізації масогабаритних характеристик і параметрів енергоспоживання.

Компонентна база НВЧ-електроніки для перспективної апаратури, НДІ "Оріон"

Переваги техніки діапазону міліметрових хвиль

Діапазон міліметрових хвиль пропонує нові і привабливі шляхи вирішення багатьох проблем в процесі розроблення систем радіолокації та устаткування. Унікальні особливості міліметрових хвиль обумовлені молекулярним поглинанням в атмосфері на цих частотах. Характерною особливістю спектру поглинання в атмосфері є наявність смуг зниженого поглинання в діапазонах довжин хвиль 8 мм, 3 мм і 2 мм. Ці смуги становлять великий інтерес для створення радіотехнічних систем різного застосування. Слід зазначити також, що смуга підвищеного поглинання в діапазоні хвиль 5–6 мм становить інтерес для створення систем з підвищеною завадостійкістю і скритністю.

Оскільки діапазон міліметрових хвиль (ММХ) займає проміжне положення між НВЧ і оптичними частотами, то техніка ММХ дозволяє поєднати багато переваг обох частотних діапазонів. Більш того, цей діапазон звичайно вільний від деяких недоліків або обмежень, властивих суміжним діапазонам частот. Використання міліметрових хвиль найчастіше є оптимальним з точки зору задоволення вимог, що висуваються під час розроблення радіотехнічних систем, в тому числі бортових мініатюрних систем визначення дальності до об'єктів.

В порівнянні з інфрачервоними і оптичними системами техніка діапазону ММХ дозволяє долати дим, туман, пил, дощ, хмари і інші перешкоди набагато ефективніші, ніж інфрачервоні та оптичні системи. За наявності дії щільних поглинаючих перешкод системи ММХ мають істотно менше ослаблення, ніж системи інфрачервоного спектру довжин хвиль, і тому міліметрові системи працюють надійно там, де інфрачервона техніка практично не працює. До того ж міліметрова техніка дозволяє забезпечити когерентну роботу. Це робить системи ММХ функціонально більш досконалими в порівнянні з інфрачервоними.

В порівнянні з сантиметровим діапазоном діапазон ММХ обіцяє істотно велику ширину робочої смуги, вищий спектральний дозвіл, менші розміри і нижчу вірогідність перехоплення або перешкод. Зменшення довжини хвилі сприяє досягненню вищої розподільчої здатності в техніці радіолокації. Менший розмір антени є дуже відчутною перевагою для більшості використань, особливо в тих випадках, коли критичними параметрами є габарити і об'єм. При порівнянних апертурах коефіцієнт підсилення антени в міліметровому діапазоні значно вищий, ніж в сантиметровому діапазоні.

Широкий спектр науково-технічної продукції НДІ "Оріон" відповідає найсучаснішим вимогам, її технічний рівень не поступається кращим зразкам світової НВЧ-електроніки, ряд НВЧ-компонентів не має аналогів, а їх характеристики істотно перевищують рівень відомих зарубіжних компонентів. В той же час НДІ "Оріон" є, по суті, монополістом в області розроблення і виготовлення потужних імпульсних твердотільних джерел електромагнітного випромінювання в діапазоні частот 30–280 ГГц і поставляє розробникам радіотехнічних систем ближньої дії передавальні пристрої з вихідною потужністю 50–100 Вт в 8-мм, 25–30 Вт – в 3-мм і 1,5–2,0 Вт – в 2 мм діапазонах довжин хвиль (при тривалості імпульсу 100–200 нс і шпаруватості 200–400).

Важливим чинником є організація на технологічній базі НДІ «Оріон» промислового випуску кремнієвих IMPATT-діодів безперервного та імпульсного режимів роботи, кремнієвих p–i–n-діодів, а також GaAs діодів Ганна міліметрового діапазону довжин хвиль. Параметри діодів знаходяться на рівні кращих світових зразків. Виробничі потужності виготовлення діодів міліметрового діапазону забезпечують потреби НДІ «Оріон» в частині розроблення і випуску науково-технічної продукції НДІ, а також використовуються для комерційних постачань вказаних діодів зацікавленим підприємствам в Україні і за кордоном.

НДІ "Оріон" веде активну науково-дослідну роботу з розроблення передових технологій і пропонує ефективні варіанти партнерської і інвестиційної співпраці.

Нарощування виробничого потенціалу, впровадження нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів, індивідуальний підхід і тісна взаємодія із замовниками дозволяють з упевненістю говорити про позитивні перспективи подальшого розвитку підприємства.